„Pannónia is ontja a szép dalokat” – Bognár Szilvia és Kónya István előadói estje

Magyar költészet napja a Hagyományok Házában – Vendég: Bede Péter(furulya) és Galán Géza(vers)

2019. április 11. 19.00. – Hagyományok Háza, Színházterem

Korábbi századaink nép- és műköltészetének javából válogatunk e jeles alkalomra. Az énekelt költészet szépségeit Janus Pannonius, Tinódi, Wathay, Balassi, Csokonay költeményein, illetve Petőfi Sándor folklorizálódott sorain keresztül mutatjuk be. Népköltészeti válogatásunk műfajilag igen sokszínű, szerepel benne egyházi népének, zsoltár, ballada, szerelmi- és virágének, mulattató, lakodalmi és szokásdal. Köztük bőven találunk olyanokat, amelyeket korabeli, írásos forrásokban (Peer-, Paix-, Kájoni-, Vietorisz-kódex, 17. századi kéziratos énekeskönyvek, Vásárhelyi Daloskönyv, zsoltárgyűjtemények, Pálóczi H. Á.: Énekes poézis… stb.) is fellelhetünk.

https://hagyomanyokhaza.hu/page/13758/