Regisztrálni itt lehet: https://forms.gle/ULz5zABJm47Tnhst9

Műsorunkban felcsendülnek kódexeinkben fennmaradt többszólamú művek, a magyar királyi udvarokkal kapcsolatban álló, vagy itt megfordult komponisták (Wolkenstein, Barbireau) szerzeményei, külföldi kéziratokban fennmaradt magyar vonatkozású táncok (Picchi, Heckel), lantdarabok (Bakfark, Newsidler), valamint magyar népi táncnóták. Énekes válogatásunk műfajilag igen sokszínű, szerepel benne históriás és történeti ének, Balassi, Janus Pannonius egy-egy költeménye, egyházi népének, archaikus népi imádság, zsoltár, Tinódi, Wathay énekei, szerelmi -és virágének, mulattató, lakodalmi és szokásdal.

Ízelítő: https://www.youtube.com/watch?v=Xcd7IGX-6cs